Inne

> Typ: ADR
> Pojemność: według życzenia klienta
> Przeznaczenie: magazynowanie oleju

> Typ: OIL-MFA-1
> Pojemność: 1m3
>


Przeznaczenie: magazynowanie odpadów po substancjach olejopochodnych (opakowania po farbach, filtry olejowe)

> Typ: SOT-1
> Pojemność: 1000 l
> Przeznaczenie: magazynowanie oleju

> Typ: RPP-24
> Pojemność: 43,7 dm3
>

Przeznaczenie: zbiórka odpadów wewnątrz budynków
> Opis: cynkowany galwanicznie
> Typ: LYS-2000
> Pojemność: według życzenia klienta
> Przeznaczenie: zbiórka świetlówe
>

Opis: wszystkie klapy zamykane kluczem uniwersalnym