Kontakt:

CONTEMA Spółka z o.o.

76-020 Bobolice

ul. Polanowska 7

tel. +48 94 318 71 82

tel. +48 94 316 75 66

fax +48 94 318 70 02


Firma wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez:

Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000224500.

NIP 673-000-95-54, REGON 330184148,

kapitał zakładowy 263 600,00 PLN.